Het hoogwater leverde ook prachtige beelden op | Trouw

Rijkswaterstaat meldde dinsdag dat het ‘de afgelopen 24 uur veel water heeft kunnen spuien’ naar zee. Dat heeft ervoor gezorgd dat het waterpeil in het IJsselmeer en haar belangrijkste aanvoer, de IJssel, enigszins kon zakken. Uitgerekend die dag fotografeerde fotograaf Iwan Baan het hoogwater in de IJssel en haar overloopgebieden vanuit de lucht. Dalend of niet: dat leverde, ook dinsdag nog, spectaculaire beelden op. Op de foto’s is het succes van het unieke ‘Ruimte voor de Rivier’-project goed te zien waarin waterveiligheid, natuurontwikkeling en economie (grind- en zandwinning) samengingen.

Source: Het hoogwater leverde ook prachtige beelden op | Trouw