Perspectief

Stimuleringsfonds Voor Architectuur 2007

Erik A. de Jong, Jan Kolen, Jos Bazelmans

Perspectief bundelt drie essays die elk de productie van cultuurhistorische kennis in een ander perspectief zetten. De essays zijn in meer of mindere mate bewerkingen van oraties, alle gehouden in 2006. Erik A. de Jong, bijzonder hoogleraar Tuin- en Landschapsarchitectuur, schetst een veelzijdig beeld van de rijke Europese traditie waarin de landschapsarchitectuur is genesteld. Jan Kolen, bijzonder hoogleraar Belvedere verbonden aan de vakgroep Archeologie en Erfgoed van Stad en Land van de Vrije Universiteit, analyseert het ontwikkelen van regionale identiteiten. Jos Bazelmans, bijzonder hoogleraar Archeologische Monumentenzorg aan de Vrije Universiteit en hoofd van de sector Kennis Erfgoed van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM), bepleit dat archeologen veel meer rekenschap moeten afleggen van de wijze waarop waardebepaling binnen dit werkterrein plaatsvindt.

In de publicatie is een foto-essay van Iwan Baan opgenomen.
Gebonden, 96 pp, 2007
ISBN : 9789080158979

Gratis te bestellen bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur