MTN Mountain Dwellings, Copenhagen – Bjarke Ingels + Julien de Smedt